BYGG ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRETAG PÅ DET DU BRINNER FÖR

Företagsaccelerator | Affärscoaching | MasterMind-grupper | Workshops

Beprövade verktyg

väx med andra företagere

Lev på din passion!

Du Vill bygga ett framgångsrikt företag på din passion, men…

Du behöver ta ett steg tillbaka – och arbeta på din verksamhet – inte bara i den!

I alla erbjudanden ingår ett års medlemskap i universitetet Business made simple

ett snabbt växande online universitet med de bästa tipsen på hur du bygger en framgångsrik verksamhet!

Företags-accelerator

12 veckor som ger dig klarhet i att driva och växa ditt företag – samtidigt som du faktiskt gör det! Utbildning i smågrupper med guidning genom kurserna i onlineuniversitetet Business Made Simple – där vi också har löpande personliga avstämning för att följa upp hur du implementerar dina nya kunskaper!

Mastermindgrupp

Din egen grupp för ansvar, avstämningar och rådgivning – väx och utvecklas tillsammans med andra med samma utmaningar, men i andra branscher. Byggt på Businesss made simple och principerna från Napeloeon Hill. Månadsvisa möten, maximalt 8 deltagare/grupp.

Affärsdrivande workshops

workshops på mellan 4 timmar och en hel weekend, med ett uttalat syfte och mål. Ett exempel är ”Hero on a mission” – en workshop som verkligen jordar dig som företagsledare och som helhet, sätter en tydlig koppling mellan dina egna drivkrafter och din verksamhet, och ger dig verktyg för att arbeta målinriktat, både kortsiktigt och långsiktigt.

Upptäck vad ditt företag behöver prioritera!

och få en åtgärdsplan!

På 12 minuter får du en detaljerad hälsorapport på ditt företag, och en anpassad plan på hur du kan göra det mer framgångsrikt och lönsamt!

Discover what’s wrong with your business.

Get a customized plan to fix it.

Knowing what’s really going on with your business shouldn’t be a mystery. In 12 minutes you'll get a FREE, detailed report (50+ pages) on the health of your business and a customized plan to make it more profitable.