Varför du alltid ska vara med i en mastermind!

8 anledningar

1. Det är en exklusiv grupp av likasinnade. I ansöknings-processen säkerställs att samtliga är lika engagerade, drivna och motiverade till att ingå i gruppen. De andra deltagarna behöver dig precis lika mycket som du behöver dem.  Alla sitter med erfarenheter och kunskaper som de andra kan ha nytta av på sin resa framåt.

2. Råd. När du ingår i en MasterMind kommer den där känslan av att stå ensam som entreprenör, eller inom ett nytt främmande område, att vara borta. De andra medlemmarna blir dina trogna rådgivare, och du deras.  

3. Samarbete och utbyte. Du kommer att hitta både kompetenser och konkreta samarbeten med de andra i gruppen. 

4. Väx ditt nätverk. Ditt nätverk ökar dramatisk när du går med i en MasterMind, dels genom direkt anknytning till de andra medlemmarna, men också genom att du i detta också har tillgång till var och en av deras nätverk. 

5. Accountability. Eller på Svenska – ansvar för att det du sagt också blir gjort. Gruppen är ditt stöd, men också din orubbliga punkt för att leva upp till de åtaganden du beslutat dig för. Varje möte inleds med en check av dessa åtaganden, och det finns inga undanflykter!

6. Ständigt lärande. Alla som ingår i gruppen är unika sett till kompetens, erfarenheter och kontakter. Genom att delta aktivt och dela dina utmaningar kommer du snabbt att hitta smarta lösningar, och helt undvika de misstag som andra gjort före dig!

7. Rekommendationer. Genom gruppen har alla deltagarna möjlighet och intresse i att verkligen hjälpa varandra vidare. Ett kraftfullt sätt är att promota och lyfta fram varandra till möten och relationer som hjälper var och en framåt.

8. Tänk större. Kanske det viktigaste av allt – när minst två människor träffas med ett gemensamt syfte så upptår en tredje hjärna – en MasterMind. Detta är kraften i gruppen – och kommer också att få dig att rikta blicken högre, hitta lösningar och spräcka uppsatta mål. Genom att vara omgiven av likasinnade och drivna människor som vill ditt bästa – kommer du att uppnå dina högt ställda mål!

MasterMinds är fantastiska och kan göra underverk för både ditt företag och dig själv, personligen. Att växa i en grupp är inte bara mer effektivt och kraftfullt, det är också klart roligare!